gdl.rozblog.com
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389


فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

ماده 107
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.


ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

ماده 85
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.


تبصره 1
کارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می‌باشند.ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

ماده 34
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.


ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.


تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تصویب کننده : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

منبع : جهانگیر، مصطفی. 1383. مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی(با آخرین اصلاحات). تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

توضیح : متن این قانون را آقای خوشوقتی، آرمین ارسال کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها : قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها

ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

بررسی قانون اهم :    

1) رسم منحنی جریان بر حسب ولتاژ                                  

الف ) مدار زیر را بر روی برد برد ببندید و منبع تغذیه را به آن اعمال کنید.

 

 

 

 ب  ) مقذار ولتاژ منبع تغذیه را طبق جدول زیر تغییر داده ودر هر حالت جریان مدار را اندازه گیری نمایید .

 ج  ) مقدار جریان را برای هر حالت محاسبه نمایید وبگویید جرا مقدار اندازه گیری شده با مقدار محاسبه شده تفاوت دارد .

 چ  ) منحنی تغییرات جریان بر حسب ولتاژ را با استفاده از جدول و مقادیر اندازه گیری شده رسم نمایید .

 ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

خلاصه ای از هدف و روش آزمایش :

هدف از انجام این آزمایش مشاهده و مطالعه رفتار پیرو بادامک در شرایط مختلف است .

 

روش آزمایش :

ابتدا باید مطمئن شویم که دستگاه به برق متصل است و دستگاه توسط پیچهای تکیه گاه به صورت مناسب تراز شده  است . سپس بادامک را توسط چرخ لنگر 1 تا 2 دور می چرخانیم تا مطمئن شویم که قلم روی کاغذ خش نمی اندازد . سپس برای هر مرحله از آزمایش دستگاه کنترل را روشن کرده و موتور را به حرکت در می آوریم . اگر مشاهده کردیم که موتور از حرکت باز ایستاد به این دلیل است که احتمالا پیرو در تماس با منتها الیه زائده بادامک قفل شده است . در ین حالت دستگاه را خاموش کرده و دگمه را در جهت خلاف عقربه های ساعت و شفت بادامک را با دست در جهت مخالف آن می چرخانیم تا آنجا که دنبال کننده با جانب دیگر بادامک تماس یابد , سپس دگمه را در جهت عقربه های ساعت می چرخوانیم تا شافت شروع به دوران کند .

با ترتیب فوق دستگاه پرشهای پیرو را بعد از شروع بکار مشخص خواهد کرد و نیز صداهای کوتاه زیادیکه شنیده می شود مربوط به پرشهای دنبال کننده است .ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

 

هدف آزمایش : مشاهده و محاسبه نیروی ناشی از برخورد جت آب به اجسام

 

تئوری آزمایش :

 

 در این قسمت می خواهیم وضعیت جت آب بعد از خروج از لوله را مورد بررسی قرار دهیم و به محاسبه نیروهای ناشی از برخورد جت آب به انواع صفحات بپردازیم.                                               

به پره برخوردکرده  Uo و سرعت Qwاگر به شکل روبرو دقت کنیم می بینیم جت آبی با دبی وزنی

تغییر جهت می دهد. لازم به ذکر است دبی وزنی از حاصل ضرب دبی حجمی در وزنو به اندازه

مخصوص سیال به دست می آید.ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389

آزمایش سیزدهم: پمپ گریز از مرکز

هدف از آزمایش:

بررسی عملکرد پمپ گریز از مرکز در دورهای ثابت و دبی های متغیر و دورهای متغیر، اندازه‌گیری هد، رسم منحنی های مشخصه پمپ و تعیین نقطه بهینه و تعیین دمای کارکرد پمپ.

تئوری آزمایش:

پمپها را با توجه به شکل ساختمان داخلی و شرایط کارکرد به دو گروه پمپهای دورانی و پمپ های رفت و برگشتی تقسیم می‌کنند. پمپ مورد نظر این آزمایش، پمپ دورانی و دارای پروانه شعاعی است.

هد تئوریک پمپی که دارای مشخصه های زیر باشد، به صورت رابطه (1) خواهد بود:ادامه مطلب...

کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
آخرین مطالب
<<    1      ...      322      323      324      325      326      ...      328    >>

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل