تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
Download free textile tables

Textile tables is a useful software for students and engineer of textile. and can useful for chemistry and physics students.
with this app you can see tables of conversion of many item such as:
Multiples and Submultiples of SI Units
 Length Units
 Area Units
Volume Units
Mass Units
Density Units
Volumetric Liquid Flow Units
Volumetric Gas Flow Units
Mass Flow Units
High Pressure Units
Low Pressure Units
Speed Units
Torque Units
Dynamic Viscosity Units
 Kinematic Viscosity Units
Temperature Conversion Formulas
and many otherآخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل