تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
دیکشنری آنلاین نساجی - ص 3

Cockled cloth    پارچه فانتزی چروک - پارچه چروک
Fancymesh fabric    پارچه فانتزی منفذ دار
Draper    پارچه فروش - پارچه پشمی باف - بافنده پارچه پشمی
Flannelette    پارچه فلانل نما - فلانت  ( پارچه پنبه ای دو رو پرز دار )
Metal cloth    پارچه فلزی - پارچه فانتزی دارای تار و پود طلا با نقره و آلومینیوم
Pepper and salt    پارچه فلفل نمکی
Flamable fabric    پارچه قابل اشتعال
Block printed cloth    پارچه قلمکار - پارچه باسمه ای
Selinue    پارچه کشباف با روکش غیر قابل نفوذ
Single knitted fabric    پارچه کشباف پودی
Graphite cloth    پارچه گرافیتی
Circular cloth    پارچه گردباف - پارچه کیسه ای
Thermal cloth    پارچه گرمکن - لباس گرم - گرمکن
Cross thread lapped figuring fabric    پارچه گل بافت سوزنی شبیه تور
Lappet figured fabric    پارچه گل بافتی سوزنی
Swirvel figured fabric    پارچه گل بافتی ماکوچه ای پودی
Tissue fabric    پارچه گل بافتی که نخ های پود گل از پشت پارچه بریده شده است
Brocade    پارچه گل برجسته از تار و پود همجنس - زری دوزی - زری - زربفت - زربافت - گلابتون - پارچه  ابریشمی گل برجسته
Braided fabric    پارچه گلابتون - نوعی پارچه با بافت غیر معمولی که تکرار بافت در آن با سه نخ یا بیشتر می باشد
Three frame lappet figuring fabric    پارچه گلبافتی پودی سوزن بافی شده با سه قاب سوزن
Two frame lappet figuring fabric    پارچه گلبافتی پودی سوزنی بافته شده با دو قلاب سوزن
Four frame lappet figuring    پارچه گلبافتی سوزنی با چهار قلاب سوزن
Simple damask    پارچه گلدار ژاکاردی ( با یک سری تار و پود و بافت ساتین پشت و رو یا سرژه در زمینه ساتین )
Goblin    پارچه گوبلین - پارچه دستبافی که روی آن دست دوزی شده باشد
Tarred rigging    پارچه گونی قیراندود
underwear fabric    پارچه لباس زیر
Overall    پارچه لباس کار - روپوش - بالا پوش - کلا - رویهمرفته - در کل - سر تاسر - همه جا
Suit cloth    پارچه لباسی
Circular fabric    پارچه لوله ای شکل - پارچه گردباف
Loin cloth    پارچه لونگ
Baize    پارچه ماهوت سبز
Enamelled cloth    پارچه مبلی - پارچه آمریکایی
Closely woven    پارچه متراکم - بافت متراکم
Dress linen    پارچه متراکم تافته کتانی سفید یا رنگی ساده
Linsey    پارچه مخصوص پشم و پنبه و یا پشم و کتان زبر
Mixture fabric    پارچه مخلوط
Mixed fabric    پارچه مخلوط (دارای نخ های با جنس متفاوت)
union fabric    پارچه مخلوط- پارچه بافته شده بانخ مخلوط الیاف
union material    پارچه مخلوط- پارچه چندجنسی
Tweedy    پارچه مخلوط پشم و پنبه راه راه مردانه - نوعی فاستونی
union    پارچه مخلوط-پارچه مخلوط پشم وسایرالیاف
Velvet    پارچه مخمل - مخملی کردن - پارچه با بافت مخمل - مخملی - مخمل نما - نرم
Hunter's pink    پارچه مخمل ارغوانی براق- رنگ ارغوانی
Velveteen plush    پارچه مخمل پنبه ای کرک بلند - مخمل پنبه ای با خاب بلند
Fustian    پارچه مخمل نخی- پارچه فاستونی
Moqutte    پارچه مخمل نمای ویژه رومبلی یا فرش
Ribbed velveteen    پارچه مخمل کبریتی
Square cloth    پارچه مربع - پارچه با تراکم تار وپود و نیز نمره تار و پود مساوی
Mercerisiert    پارچه مرسریزه شده
Fabric distortion    پارچه معیوب - پارچه خراب
wash fast fabric    پارچه مقاوم به شستشو ( پارچه ای که مشخصات اصلی آن مثل رنگ ، ابعاد و چروک پذیری آن در برابر شستشوهای خانگی تغییر نکند)
Shrink resistant    پارچه مقاوم در برابر جمع شدگی
Launder proof    پارچه مقاوم در برابر شستشو - پارچه  مقاوم در برابر جمع شدگی ( پارچه ای که ثبات رنگ آن در برابر شستشو و مقاومتش در برابر جمع شدگی پس از شستشوی خوب است )
Sheeting    پارچه ملافه ای
Mull muslin    پارچه ململ
Mesh fabric    پارچه منفذ دار
Cellular fabric    پارچه منفذ دار - پارچه شبکه ای
Monk,s cloth    پارچه منک
Moleskin fabric    پارچه مو لسکین
Let off mark    پارچه موج دار
Shady cloth    پارچه موج دار
wavy cloth    پارچه موج دار
Shaded    پارچه موج دار - پارچه سایه دار - پارچه نا یکنواخت رنگ شده
Thick and thin places    پارچه موج دار - پارچه نا یکنواخت - پارچه ضخیم و نازک
Crinkle fabric    پارچه موجی - پارچه موج دار
Shoe fabric    پارچه مورد مصرف برای تهیه کفش
Hair cloth    پارچه مویی - سیاه چادر - پارچه چادر
Milanese fabric    پارچه میلانز
Fragile fabric    پارچه نازک و ظریف
Poor goods    پارچه نامرغوب
Shaded cloth    پارچه نایکنواخت رنگ شده - پارچه موج دار - پارچه سایه دار
Nylon fabric    پارچه نایلونی
Specky goods    پارچه نپس دار - پارچه دارای ذرات آشغال در بافت
Hang thread    پارچه نخ دار
Loose thread    پارچه نخ دار
Hank    پارچه نخ دار کلاف - حلقه - ماسوره - کلاف نخ - دسته الیاف - هنک ( واحد انگلوسکسون نخ ) - نفوذ - تاثیر - قلاب
Threadbare    پارچه نخ نما - پارچه کهنه - نخ نما و کهنه
Paper cloth    پارچه نخ کاغذی
Milled    پارچه نمد شده
Felt cloth    پارچه نمدی
Stripe fabric    پارچه نواری - منسوج نواری ( تهیه شده از نخ نواری )
Retaile piece goods    پارچه های تکه ای
Off shade goods    پارچه های دو رنگ - نایکنواختی رنگ در پارچه
Warp backed fabrics    پارچه های دولای تاری
Industrial fabrics    پارچه های صنعتی
Fibrilia    پارچه و نخی که از الیاف گیاهی کنف و کتان و رامی بافته می شود
Lace stripe voile    پارچه وال
Voile    پارچه وال - پارچه بافته شده از نخ وال با تراکم کم وبافت ساده
Seed voil    پارچه وال با نخ فانتزی نپ دار
Pique dimity    پارچه وال پیکه
Melton    پارچه یا لباس شکار یا پالتوئی یونیفرم پلیس
Single bar fabric    پارچه یک شانه
Single cloth    پارچه یک لا - پارچه یک رو
BOD    پارچه کتانی ظریف یا سفید شده
Duck    پارچه کتانی محکمی که در وسط تسمه نقاله استفاده می شود - برزنت - کرباس - پارچه محکم با بافت خشن
Wadded cloth    پارچه کرد - پارچه لایی نمدی
Low pile cloth    پارچه کرک کوتاه
Filling pile fabric    پارچه کرکدار پودی ( با ماشینهای  بافندگی معمولی بافته می شود )
wrap pile fabric    پارچه کرکدار تاری - پارچه خاب دار تاری
Flat fabric    پارچه کشباف پهن
Flat outerwear fabric    پارچه کشباف پهن روپوش مانند گرمکن ورزشی و پیراهن و بلوز و غیره
Flat underwear fabric    پارچه کشباف پهن زیر پوش با سطحی صاف
wrap knitted    پارچه کشباف تاری
Lace cloth    پارچه کشباف تور
Knitted pile fabric    پارچه کشباف حلقه دار شبیه حوله
Knitted terry cloth    پارچه کشباف حوله ای
Laid in fabric    پارچه کشباف دارای نخ نبافت
Double knitted    پارچه کشباف دولا
Plain knit fabric    پارچه کشباف ساده
Flap knitted    پارچه کشباف مسطح - پارچه کشبافی که باید حلقه دوزی شود تا تشکیل پوشاک     دهد مثل جوراب درز دار
Sweater    پارچه کشباف ویژه لباس گرمکن ورزشی و ژاکت
Elasticitized    پارچه کشدار( پارچه ای که نخ های الاستیک در آن به کاررفته یا عملیاتی روی آن انجام شده که خواص الاستیکی دارد)
Elastic fabric    پارچه کشی - پارچه کشسان
weak cloth    پارچه کم استحکام - پارچه سست
Tender goods    پارچه کم استقامت - پارچه کم استحکام - پارچه سست
Light construction    پارچه کم تراکم
Narrow fabric    پارچه کم عرض
Narrow goods    پارچه کم عرض
Napping fabric    پارچه کم عرض (نواری)
Narrow width    پارچه کم عرض شده
Tear    پارگی - پاره کردن - چاک
Rift    پارگی - شکاف
Rupture    پارگی - قطع - شکستگی - گسیختگی - نقطه گسیختگی
End out    پارگی چله در پارچه- تار پارگی در پارچه
Damaged edges of package    پارگی نخ در گوشه های بوبین
Smash    پاره شدن تعداد زیادی نخ تار چله
wrap smash    پاره شدن تعداد زیادی نخ تار روی ماشین بافندگی
Loom smash    پاره شدن تعداد زیادی نخ تار در ماشین بافندگی
Breakage    پاره شدن لیف
Snap    پاره کردن - قاپیدن - لیف صاف و براق و منعکس کننده نور - لیف براق
Snap    پاره کردن - قاپیدن - لیف صاف و براق و منعکس کننده نور - لیف براق
Doctor    پاروی چاپ
Diffusing    پاشیدنی
Strip bunch    پاک کردن مایه ماسوره
Purification    پالایش - تصفیه - خالص کردن - خالص سازی
Great coat    پالتو
Macintosh    پالتو بارانی - پارچه بارانی
Mackintosh    پالتو بارانی - پارچه بارانی
Reefer    پالتو کوتاه و ضخیم ملوانی
Needle punching    پانچ سوزنی - سوزن زنی الیاف (در تولید منسوجات بی بافت)
O    پانزدهمین حرف لاتین
Barter    پایاپای
Bilateral    پایاپای
Terminal    پایانه - نقطه انتهایی
Satble    پایدار - ثابت
Satbilizing    پایدار سازی - تثبیت
Light stabiliser    پایدار کننده در مقابل نور
Stability    پایداری - ثبات - دوام - پایداری یک ماده شیمیائی در شرایط مختلف
Storage stability    پایداری در انبار شدن ویا راکد ماندن - پایداری مواد نساجی در زمان انبار شدن بطوریکه مشخصات شیمیایی و فیزیکی آنها تغییر نکند
PH stability    پایداری - پایداری PH
Resistance    پایداری - مقاومت
Persistence of colour match    پایداری رنگ همانندی
Photochemical stability    پایداری فتوشیمیایی ( رنگ )
Stand    پایه - تکیه گاه - توقف گاه
Suportbraket    پایه تنظیم
Heel    پایه خارها در نوار خاردار کرد - پاشنه - پاشنه جوراب - یک ورکردن - کج شدن - پاهای عقب جانوران
Slay sword    پایه دفتین ( پایه پود گذار که شانه و ماکو رو توسط آن حرکت می کنند)
Lay sword    پایه دفتین
Lather    پایه دفتین
Darning foot    پایه دوخت رفوگری
Flyer assembly    پایه فلایر ( در ماشین نیمتاب رووماتیک)
Angle bracket    پایه قابل تنظیم گونیا شکل
Double arm bracket    پایه گیره بوبین دو بازویی
Lap stand    پایه نگهداری بالش در کاردینگ
Lap stand    پایه نگهداری بالش کاردینگ
Samson    پایه های چدنی ماشین فلایر یا تمام تاب
Thread holder supports    پایه های غلتک راهنمای چله ( در ماشین بافندگی )
Single arm bracket    پایه یک بازوئی گیره بوبین
Temple bracket    پایه کناره گیر
Complete stripping    پایین آوردن کامل
Acid pickling    پاک کردن با اسید
Cleanser    پاک کننده
Clearer    پاک کننده - تمیز کننده - ماهوتی پاک کننده غلتک های کشش در دستگاه فتیله
Anionic detergent    پاک کننده آنیونی
Branched    پاک کننده با پیوند شبکه ای
Nonionic detergent    پاک کننده غیریونی
Alkali cleaner    پاک کننده قلیایی
Blow off man    پاک کننده ماشین - کارگری که پرزهای ماشین را با شیلنگ باد پاک می کند
Cationic detergent    پاک کننده کاتیونی
American ashes    پتاس آمریکایی - کربنات سدیم
Potential    پتانسیل
Alcylation potential    پتانسیل آلکیله شدن
Contact potential    پتانسیل تماس
Potential production    پتانسیل تولید - تولید بالقوه
uneven cloth    پترچه موجداریاسایه دار
Petrochemistry    پتروشیمی
Manta    پتو - پارچه - نوعی ردا
Blanket    پتو - پارچه پشمی ضخیم و پرزدار
Pattern blanket    پتو با طرح بزرگ
Boiling out    پخت پنبه
Boil off    پخت پنبه جهت زدودن واکس و کثافات و چربی آن - پخت - پختن
Bowking    پخت تحت فشار
kier boil off    پخت تحت فشار منسوج
Baking    پخت سخت نمودن - تنتوری کردن - پختن - روش حرارت دادن خشک که بیشتر در چاپ پیگمنت و یا پلیمریزه شدن رزین های مختلف در سطح پارچه به منظور ضد چروک کردن آن انجام می گیرد
Moisture curing    پخت مرطوب
Cooking    پختن - پختن محلول آهار
Open width boil off    پختن یا جوشاندن پارچه با عرض باز
Scatter    پخش - انتشار - پراکندن ( نور)
Light scattering    پخش نور - انتشار نور - پراکندگی نور
Diffuser    پخش کننده - نفوذ دهنده
Short time pad batch    پد بچ کوتاه مدت
Pad dry    پد خشک - فولارد کردن - خشکانیدن - گرفتن محلول موجود در پارچه
Nip padding    پد یکطرفه
Padding    پد کردن - فولارد کردن - آغشته نمودن
Face padding    پد کردن طرف روی پارچه - پد یکطرفه
Pedal lever    پدال - اهرم پیانوئی حلاجی
Phenomen    پدیده - رویداد - رخداد
Epibolic    پدیده ای که جسم در اثر نیروی کششی طویل شده و به حدی می رسد که کش نمی آید و پاره هم نمی شود و با حذف نیرو تا حدی بر می گردد
Feather    پر - نوعی تکمیل پارچه رایون -پرنما کردن
Full    پر - نوعی چاپ مقاوم رایون که در قرن 18 در ژاپن رایج بود - لغتی مترادف رنگ بسیار سیر در رنگرزی
Thick place    پر پودی در پارچه - ناحیه متراکم ( پود زیادترازحد لازم در قسمتی از پارچه ) - محل دو برابر ضخیم در پارچه
Thick bar    پر پودی در چارچه - چند پود ضخیم در پارچه
Full shade    پر سایه - رنگ کامل ( رنگ اصلی رندانه در بستر بدون اکسید تیتانیوم )
Stiffening    پر کردن -  سخت نمودن - ماده سخت وپر کننده پارچه - ماده سفت و شق کننده پارچه
Load    پر کردن - بار - بار کردن
Charge to    پر کردن - شارژ نمودن
Precious    پرارزش - گرانبها
Sodium peroxide    پراکسید سدیم
Scattered    پراکنده - منشر ( نور)
Peroxide    پراکسید
Diffuse    پراکندن - نفوذ دادن
Sodium perborate    پربورات سدیم
Shuttle flying    پرتاب ماکو
Bulky    پرحجم - حجیم - پفکی - باد کرده - پف کرده
Berling    پرداخت پارچه - منقاش زنی - گرفتن نخهای اضافی پارچه
Hanging    پرده
Blind    پرده - پارچه پرده ای
Blind weaver    پرده باف - بافنده پرده
Bayeux tapstry    پرده پارچه ای نقش دار نارجی که سال 1728 در شهر بایوکس کشور فرانسه کشف شد که نقش ویلیام فاتح و سربازانش در آن برودری دوزی شده است
Jacquard curtain net    پرده توری ژاکارد
Marquisette curtain net    پرده توری مارکوزیت
Tapestry    پرده دیوار کوب - پرده قالیچه نما - پارچه رو مبلی یا پرده ای نقش دار ژاکارد باف - نوعی ماشین بافندگی پارچه مبلی - ملیله دوزی
Deep    پررنگ - عمیق
Plush    پرز - پلاش - خاب پارچه - مخملی با پرزهای تقریبا بلند و براق - مجلل - پلوش - مخمل
Nap    پرز - کرک - خاب وطرف  پرزدار پارچه - پاچه پرزدار - نپ
Long collection of fly    پرز بلند روی نخ
Spun in fly    پرز تاب دار - اسلاب پرزی
Cut staple pile    پرز خاب بریده (مثل پرز خاب مخمل )
Drawn pile    پرز خابدار- پرز خابداری که به روش تر در ماشین خار طبیعی خار خورده
Gassine    پرز سوزی
Singeing    پرز سوزی - پرز گیری از سطح پارچه پنبه ای
Chaffing    پرز شدن - پوسته شدن - زبر و خشن شدن - خراشیده شدن
Loose fly    پرز شل چسبنده به یکطرف نخ
Snaps    پرز های آزاد شده از سطح پارچه در ماشین چاپ غلتکی که بصورت گلوله درآمد و ایجاد لکه می نمایند- توده های پرز آزاد شده از سطح پارچه حین چاپ غلتکی
Mat up    پرز کردن نخ های چله
Spun in felt    پرزتابدار در نخ
Hairiness    پرزدار
Fuzziness    پرزدار - خاب دار
Hairy    پرزدار - خاب دار - موئین
Chafed    پرزدار - سائیده شده - خراشیده
Fuzzing    پرزدار شدن - ریشدار شدن
Nap to    پرزدار کردن
Raise to    پرزدار کردن
Pill    پرزدار کردن سطح پارچه
Flocking    پرزدهی کالای پشمی حین عملیات نمدی کردن به دلیل کافی نبودن مقدار صابون مصرفی
Gassing    پرزگیری از سطح پارچه پنبه ای با کمک شعله - پرزسوزی - گاز دادن - کز دادن
Cropping    پرزگیری پارچه - روکارگیری قالی - تراش
Snaps    پرزهای آزاد شده از سطح پارچه در ماشین چاپ غلتکی که بصورت گلوله در آمده و ایجاد لکه می نمایند - توده های پرز آزاد شده از سطح پارچه حین چاپ غلتکی
Hydrolic press    پرس روغنی
Roller press    پرس غلتکی - ماشین اتوی غلتکی
Hot pressing    پرس گرم
Presser    پرس کننده - فشار دهنده - انگشتی مرکبی در ماشین نیمتاب
Shuttle flight    پرش ماکو
Stuff    پرکردن - ماده اولیه
Permalose    پرمالوس - لعاب ضد الکتریسیته ساکن کننده پلی استر ( که کوپلیمر استر اتر می باشد )
Enrich    پرمایه کردن - تقویت کردن رنگ
Permangenate    پرمنگنات
Hispidulous    پرمو - پشمالو
Hirsute    پرمو - پشمالو - مویی
Costly    پرهزینه - گران قیمت - پر خرج
Fitting    پرو لباس - نصب - جاسازی - سوار کردن
Silk moth    پروانه کرم ابریشم
Flyer leading    پروانه هادی ( در ماشین نیمتاب اگر سرعت پروانه بیشتر از قرقره باشد )
Protein    پروتئین
High tyrosine protein    پروتئین با تیروزین زیاد
High sulphur protein    پروتئین با گوگرد زیاد
Low sulphur protein    پروتئین با گوگرد کم
Lipo protein    پروتئین چرب
Plasmolysis protein    پروتئین حاصل از متلاشی کردن کورتکس پشم
Animal protein    پروتئین حیوانی
Casein    پروتئین شیر- چسب چوب - کازئین شیر - ماده سفید شیر - الیاف کازئین ( الیاف مصنوعی که از شیر به دست می آید )
Fibrous protein    پروتئین های لیفی شکل - پروتئین های رشته ای
Globular protein    پروتئین کروی شکل
Proteinase    پروتئیناز ( آنزیم تجزیه کننده پروتئین)
Proteolytic    پروتئینی
Protease    پروتاز ( آنزیم تجزیه کننده پروتئین)
Protofibril    پروتوفیبریل ( رشته هایی درون میکروفیبریل ها که هر یک شامل 3 عدد زنجیر پلیمری به هم پیچ خورده پشم هستند )
Sericulturist    پرورش دهنده کرم ابریشم
Sericulture    پرورش کرم ابریشم - پرورش نوغان
Projectile    پروژکتایل - پرتابی - پرتاب شونده
Procion    پروسیون( از رنگهای راکتیو )
Hypertonic    پرکشش
Perchlorate    پرکلرات
Filler    پرکننده ( موادی که جهت افزایش وزن و غلظت و کاهش قیمت به شوینده ها و مواد تکمیلی افزوده می شود )
Effluent    پس آب - پساب
Post hardening    پس پخت - پخت بعدی
Post cure    پس پخت - پخت تکمیلی
Post curing    پس پخت - پخت تکمیلی- پروردن نهایی
Blind hemming    پس دوزی کور
Hold off    پس زدگی - ممانعت از جذب
Bouncing    پس زدن
Rebound    پس زدن
Back chroming    پس کروم - عملی که پس از رنگرزی باعث ازدیاد ثبات می شود مثل عمل نمودن کالای رنگرزی شده با رنگینه گیاهی بغم بنفش با دندانه کروم
Sewage    پسآب -  فاضلاب
Boiled off silk    پساب عملیات صمغ گیری از ابریشم - محلول باقی مانده از عمل صمغ گیری ابریشم خام
Boiled off liquer    پساب عملیات صمغ گیری از ابریشم خام - مایعی که پس از صمغ گیری ابریشم خام باقی میماند ( این محاوا در رنگرزی خود ابریشم جهت یکنواختی رنگ استفاده می شود )
Lye sludge    پساب قلیایی
Inferior    پست - نامرغوب - غیرکافی - نامناسب - بی کفایت - فرعی - درجه دوم - دست دوم - پست تر- نامساوی - متوسط - میانه - پائین تر - دیرتر - بعدها - آخری - پائین - مادون
Reverse    پشت - معکوس - وارونه - پشت و رو کردن - پارچه ضخیم و کم تراکم فرانسوی که یکطرف آن پرز داده شده است
Pural side    پشت پارچه کشباف پودی
Transparence    پشت نمایی - شفافیت - زلالی
underside    پشت(پارچه)
Backing    پشتوانه - تاخیر - پشتی - کربونیزه کردن پشم در دمای بالاتر پخت - پخت - پختن
Splat    پشتی - تکیه گاه
Adjustable back    پشتی صندلی اتومبیل
Laine    پشم
Lana    پشم
Angora    پشم آنقوری - موی خرگوش آنقورا
Australian wool    پشم استرالیایی- پشم مرینوسی که در استرالیا تولید می شود
Arm piece    پشم بازو ( پشم پایین کتف گوسفند مرینوس که پشمی کوتاه و محتوی خار وخس و دانه های زیاذی است )
Secondary raw wool    پشم بازیابی شده
untrue wool    پشم باقطرنامنظم(ازگوسفندبیمارویاگوسفندی که خوب تغذیه نشده)
Lamb wool    پشم بره
kid hair    پشم بره جوان
Bagdad wool    پشم بغدادی - پشمی تیره رنگ از عراق
Strictly combing    پشم به سختی شانه شونده - الیاف پشم بلند تر از دو و یا یک دوم اینچ
Botany wool    پشم بوتانی - ظریف ترین پشم مرینوس
Hair shank    پشم پا و دست گوسفند
Clean wool    پشم پاک -  پشم شسته شده
Free wool    پشم پاک ( پشم فاقد ناخالصی )
Back wool    پشم پشت گوسفند
Stained wool    پشم پشت گوسفند مرینوس که زرد و کثیف است
Brisket wool    پشم پهلو - پشم پهلوهای گوسفند مرینوس
Diamond    پشم پهلوهای گوسفند داون - نوعی نخ دولای فانتزی فاستونی - طرح لوزی در پارچه
Pelt wool    پشم پوست گوسفند
Turkestan wool    پشم ترکمنستان
Clear wool    پشم تمیز - پشم شسته
Greasy wool    پشم چرب
Snip    پشم چینی - پشم چیدن
Sheep shearing    پشم چینی از گوسفند - چیدن پشم گوسفند
clip    پشم چینی - فنر ماسوره گیر ماکو - چیدن - برش گیره - چیدن پشم با قیجی
Reprocessed wool    پشم حاصله از ضایعات منسوجات
Grease wool    پشم خام
Virgin wool    پشم خام - پشم تازه - پشم بکر
Raw wool    پشم خام - پشم شسته نشده
Soria wool    پشم خشنی از اسپانیا ( بیشتر مخصوص قالی و گاهی پشمی ضخیم )
Territory wool    پشم داخلی - پشم غیر وارداتی
Burry wool    پشم دارای ضایعات گیاهی
Moity    پشم دارای مواد گیاهی
Pulled wool    پشم دباغی - پشمی که از پوست جدا شده گوسفند به دست می آید
Slipe wool    پشم دباغی - گره خفتی ( در فرش)
Tanners wool    پشم دباغی شده - پشمی که از جلد گوسفند درعملیات دباغی جدا می شود
Abat chauvee    پشم دباغی_اصطلاحی فرانسوی برای پشم کنده شده از پوست گوسفند به کمک مواد آهکی
Silesia    پشم درجه یک مرینوس - پارچه آستری بازبافت پرآهار و سخت - پارچه آستری خاکستری یا مشکی کالندر شده صاف و براق با بافت سرژه سه وردی
Britch wool    پشم ران - پشم ران گوسفند مرینوس
Crutchings    پشم ران - پشم ران گوسفند مرینوس (که پشمی ضخیم و زبر و دارای خار و خس و دانه است
Quarter blood    پشم ربع خونی
Low quarter blood    پشم ربع خونی پست
Top knot    پشم روی سر گوسفند ( که خیلی سبک است )
Neck wool    پشم زبر گلو و سینه و صورت گوسفند مرینوس
Heavy conditioned wool    پشم سنگین حالت
Three quarter blood    پشم سه چهارم خونی ( الیاف پشم ظریف در پارچه )
Black wool    پشم سیاه - اصطلاح رایج جهت تابیدن پشم هایی که دارای رنگ طبیعی هستند
Combing wool    پشم شانه شده ( که دارای طول الیاف بیش از 2/5 اینچ می باشد )
French combing    پشم شانه فرانسوی ( معدل طول الیاف بین 1/5 تا 2/5 اینچ )
Shoulder wool    پشم شانه گوسفند - پشم کتف گوسفند
Camel hair    پشم شتر - کرک شتر - موی شتر
Bark    پشم شتر افغانستانی و ترکمن صحرایی و ترکمنستانی
Scoured wool    پشم شسته شده
Scourer    پشم شو - شوینده - تمیز کننده با شستشو
Cinder wool    پشم شیشه
Glass wool    پشم شیشه
Fibre glass    پشم شیشه - الیافی که از پشم شیشه و یا ترکیباتی شبیه به آن تهیه شده است
Belly wool    پشم شکم گوسفند
Plain wool    پشم صاف و بدون فر و موج
Luster wool    پشم صاف و طویل و پر جلای انگلیسی
Eye clipping    پشم صورت گوسفند
Coarse wool    پشم ضخیم
Heavy  wool    پشم ضخیم - پشم سنگین
Mountain wool    پشم ضخیم انگلیسی
Kemp wool    پشم ضخیم و خشن
Fine wool    پشم ظریف
Aboudia    پشم فر و موج دار سفید با طول الیاف کوتاه از شمال مراکش
Steel wool    پشم فولاد
Carpet wool    پشم قالی - پشمی با الیاف بلند و ضخیم
Kandahar    پشم قندهار - نوعی از فرشهای بسیارمرغوب افغانی
Hugry wool    پشم گرسنه - پشم غیر اشباع
Sheep wool    پشم گوسفند
Sheeps wool    پشم گوسفند
Shorn wool    پشم گوسفند زنده
Plucked wool    پشم گوسفند مرده
Mutton type    پشم گوسفند نوع گوشتی
Eyelet    پشم ماکو - سوراخ باز کردن در لباس جهت گذراندن نوار یا روبان یا قیطان از آن
Mercerized wool    پشم مرسریزه
Infantado wool    پشم مرغوب مرینوس اسپانیا
Merino wool    پشم مرینوس
A type merino    پشم مرینوس نوع  A
Artificial wool    پشم مصنوعی ( کلیه الیاف پروتئینی مصنوعی )
Mineral wool    پشم معدنی - پشم شیشه
Seed wool    پشم نا خالص و خام ( که دارای مقدار زیادی دانه و سایر مواد گیاهی می باشد )
Cotty wool    پشم نا مرغوب
Gritty wool    پشم ناخالص - پشمی که دارای مواد خارجی مثل شن و خاشاک است
Low grade wool    پشم نامرغوب
Shoddy wool    پشم نامرغوب - پشم کهنه
Fleece wool    پشم نرم و ظریف و فاقد موادگیاهی - پشم گوسفند زنده
Animalizing    پشم نما - عملیاتی که به وسیله آن پنبه و یا الیاف مصنوعی را قادر می سازد که رنگهای مخصوص الیاف حیوانی را جذب کنند
New wool    پشم نو
Slubbing    پشم نیم تاب - فتیله پشم شانه شده - نیمچه نخ نیم تاب اول - نیمچه نخ کالشی بدون تاب- فتیله پشم محصول ماشین فتیله
Cotted wool    پشم هایی که در زمان رشد شکسته شده و به هم گره خورده اند
Kashgar    پشم و فرش کاشمر
Goats hair    پشم و موی بز
Overseas    پشم وارداتی
Vicuna    پشم ویکا نا - کوچکترین نوع شتر لاما در آمریکای جنوبی - لیف حیوانی ویکا نا ظریفترین نوع پشم طبیعی با رنگهای زرد طلائی یا قهو ای
Vicuna wool    پشم ویکانا - ظریفترین پشم شتر لاما
Kabul pashm    پشم کابل
Apparel wool    پشم کاردی - پشم لباسی زخیم
Carding wool    پشم کاردی - پشم لباسی ضخیم
Clothing wool    پشم کاردی - پشم لباسی ضخیم - پشم مناسب بافت پارچه
Tippy wool    پشم کثیف - پشمی که مقدار زیادی عرق و مواد خارجی دارد
Low crossbred    پشم کراس بر
Xbd    پشم کراس برد
Crossbred wool    پشم کراس برد - پشمی ظریف از نیوزلند با الیافی بلند و جلادار
Coarse crossbred    پشم کراس برد ضخیم
Fine crossbred    پشم کراس برد ظریف
Hank form    پشم کلافی
Chlorinnated wool    پشم کلرینه شده
Reclaimed wool    پشم کهنه
Reused wool    پشم کهنه
Extract wool    پشم کهنه - پشم بازیافتی
Mungo    پشم کهنه نمدی
Lanate    پشمی - پشمالو
Cheviot wool    پشمی خشن که در اسکاتلند تولید می شود
Seedy wool    پشمی دارای نا خالصی گیاهی
Skin wool    پشمی که از پوست کنده شده از گوسفند چیده می شود - پشم دباغی
Second combing    پشمی که به روش خاصی از پشت تا گردن گوسفند چیده شود
Staples    پشمی که تمایل به رشد دارد
Sound wool    پشمی مرغوب با طول الیاف یکنواخت
Diseased wool    پشمی که از جسد حیوان مرده چیده شده باشد
Lochs    پشمی که تمایل به رشد دارد
Fall wool    پشمی که در پاییز چیده شده باشد
Deaminated wool    پشمی که گروه های آمین آن جدا شده است - جدا کردن گروهای آمین پشم
Metallic pigment    پگمان فلزی - پگمنت فلزی
Back rest    پل نخ تار - غلتک نخ تار - اسنو نخ تار
Polarity    پلاریته - قطبیت - قطبی بودن
Reversed polarity    پلاریته معکوس
Plastomere    پلاستومر ( ترموپلاست )
Plasticity    پلاستیسیته - الاستیسیته تاخیری - قابلیت انعطاف - شکل پذیری
Short fibre reinforced plastic    پلاستیک تقویت شده با الیاف کوتاه
Plastic    پلاستیک ( ماده پلیمری ترموپلاست )
Foamed plastic    پلاستیک اسفنجی
General purpose plastic    پلاستیک با مصارف عمومی
GPP    پلاستیک با مصارف عمومی
Glass reinforced plastic    پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه ای
GRF    پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه ای
Reinforced plastic    پلاستیک تقویت شده
Fibre reinforced plastic    پلاستیک تقویت شده با الیاف
FRP    پلاستیک تقویت شده با الیاف
Long fibre reinforced plastic    پلاستیک تقویت شده با الیاف بلند
Particulate reinforced plastic    پلاستیک تقویت شده با ذرات
Polyallomer    پلی آلومر
PA    پلی آمید
Polyamide    پلی آمید
Polyacrylonitrile    پلی آکریلونیتریل
High density polyethylene    پلی اتلین با دانسیته بالا
High pressure polyethylene    پلی اتلین فشار بالا
Polyethylene    پلی اتیلن
Low density polyethylene    پلی اتیلن با دانسیته کم
Low pressure polyethylene    پلی اتیلن فشار کم
Sulphonated polystyrene    پلی استایرن سولفاته شده
Polystyrene    پلی استایرن
Polyesterether    پلی استر اتر
Deep dyeing polyster    پلی استر فابل رنگرزی با عمق رنگی زیاد
unsaturated polyester    پلی استراشباع نشده-پلی استرسیرنشده
Polyol    پلی ال ( ترکیبات با چند گروه هیدروکسیل)
Polyolefin    پلی الفین ( پلی اتیلن و پلی پروپیلن )
Polyorethane    پلی اورتان
Polyurethane    پلی اورتان
Polypeptide    پلی پپتاید - اتصالات پلی آمیدی موجود در پشم
Synthetic polypeptide    پلی پپتاید مصنوعی
Polypropylene    پلی پروپیلن
PP    پلی پروپیلن
Polytetarfluoroethylene    پلی تترا فلوئوراتیلن ( تفلون )
PTFE    پلی تترا فلورواتیلن (تفلون)
Poly formaldehyde    پلی فرمالدئید
Poly glycine    پلی گلایسین
Polynose    پلی نوز
Polyhydrazide    پلی هیدرازید
Poly vinyl acetate    پلی وینیل استات
PVA    پلی وینیل الکل
Poly vinyl alcohol    پلی وینیل الکل - PVA
Poly vinyl fluoride    پلی وینیل فلوراید
PVC    پلی وینیل کلراید
Poly vinyl chloride    پلی وینیل کلراید - PVC
Syndiotactic P.V . C    پلی وینیل کلراید سندیوتاکتیک
Poly vinylidene chloride    پلی وینیلیدن کلراید
Polycron    پلی کرون دسته ای از رنگهای ویژه پلی استر - لیف مصنوعی پلی کرون ( پلی استر )
Polycondensation    پلی کندانسیون - پلیمریزاسیون مرحله ای
Pleat    پلیسه سازی - تا - چین پلیسه - پیل
Steam pleated    پلیسه شدن پارچه توسط بخار - پلیسه کردن پارچه توسط بخار
machine made    پلیسه ماشینی - پلیسه کردن توسط ماشین
Pleating    پلیسه کاری - پلیسه کردن
Mould pleating    پلیسه کردن قالبی
Polymer    پلیمر
Modified polymer    پلیمر اصلاح شده
Addition polymer    پلیمر افزایشی
Polyaddition    پلیمر افزایشی - پلیمریزاسیون افزایشی
Eucalloid    پلیمر با زنجیره های مولکولی طویل
General purpose polymer    پلیمر با مصارف عمومی
Cross linked polymer    پلیمر پیچ خورده - پلیمر با پیوند تقاطعی
Condensation polymer    پلیمر تراکمی
Porcupine polymer    پلیمر خار پشتی
Speciality polymer    پلیمر خاص
Linear polymer    پلیمر خطی
Chain polymer    پلیمر زنجیره ای - زنجیره پلیمر
Structured polymer    پلیمر ساختار یافته
Branched polymer    پلیمر شاخه ای
Network polymer    پلیمر شبکه ای
Insitu polymerization    پلیمر شدن آنی - پلیمر شدن فوری - در جا پلیمر شدن
Addition polymerization    پلیمر شدن افزایشی - پلیمریزاسیون افزایشی
Synthetic polymer    پلیمر مصنوعی
Double strand polymer    پلیمر نردبانی
Ladder polymer    پلیمر نردبانی
Polymer homologue    پلیمر همولوگ ( پلیمر دارای یک واحد تکرار شونده )
Emulsion polymerisation    پلیمر یزاسیون امولسیونی
Trans annular    پلیمره شدن در طرف حلقه مولکول
Solution polymerization    پلیمره شدن در محلول - پلیمریزاسیون محلول
Emulsion polymerization    پلیمریزاسیون به روش امولسیون
Simple polymerization    پلیمریزاسیون ساده
Solution polymerisation    پلیمریزاسیون محلول
Polymerisation    پلیمریزاسیون
Suspension polymerization    پلیمریزاسیون به روش سوسپانسیون - پلیمره شدن سوسپانسیونی
Interfacial polymerization    پلیمریزاسیون به روش میان سطحی - بسپارش به روش میان سطحی
Radiation polymerization    پلیمریزاسیون تابشی - - پلیمریزاسیون به روش تابشی
Radiation polymerisation    پلیمریزاسیون تشعشعی
Bead polymerisation    پلیمریزاسیون تعلیقی
Dispersion polymerisation    پلیمریزاسیون تعلیقی
Pearl polymerisation    پلیمریزاسیون تعلیقی
Suspension polymerisation    پلیمریزاسیون تعلیقی
Mass polymerisation    پلیمریزاسیون توده ای
Bulk polymerization    پلیمریزاسیون توده ای - پلیمری شدن توده ای - پلیمریزاسیون بالک
Radical polymerisation    پلیمریزاسیون رادیکالی
Precipitation polymerisation    پلیمریزاسیون رسوبی
Flash polymerisation    پلیمریزاسیون فوتونی با سرعت زیاد
Thermopolymerisation    پلیمریزاسیون گرمایی
Gear pump    پمپ چرخ دنده ای
Spinning pump    پمپ ریسندگی الیاف مصنوعی
Metering and mixing pump    پمپ مخلوط کننده کنتوری
Cotton    پنبه - کالای پنبه ای
Arizona egyptian cotton    پنبه آریزونای مصری ( نوعی پنبه محصول آریزونا و کالیفرنیا از تخم پنبه مصری با طول الیاف یک ونیم تا یک و پنج هشتم اینچ )
American Egiption cotton    پنبه آمریکایی مصری
Cottony    پنبه ای - نوم و لطیف
Valencia    پنبه ای از کلمبیا در آمریکای جنوبی - پاچه بافته شده از تار ابریشم یا پنبه و پود پشم در سیستم فاستونی - نوعی پارچه مخلوط پشم و ابریشم بافت انگلستان
P.a.cotton    پنبه ای که قسمتی از آن استیله شده است
Valley cotton    پنبه با الیاف بلند که در آمریکای شمالی در دره می سی سی پی کشت می شود
Gun cotton    پنبه باروتی - پنبه منفجره
Medium staple cotton    پنبه باطول متوسط
Bollies    پنبه بدست آمده از غوزه های نیمه باز یا کوچک - پنبه بدست آمده از غوزه های نارس
Coton    پنبه به گویش فرانسوی
Gin    پنبه پاک کن - ماشین پنبه پاک کنی - ماشین جین
Surgical cotton    پنبه جراحی
unginned cotton    پنبه جین نشده-پنبه قبل ازعمل شدن درماشین جین-پنبه تمیزنشده
Cotton picking    پنبه چینی - برداشت محصول پنبه از مزرعه
Hand picking of cotton    پنبه چینی دستی
Mechanical piking of cotton    پنبه چینی مکانیکی
Cotton damask    پنبه حریر
Loose cotton    پنبه خام
Ginned cotton    پنبه خام - پنبه محصول ماشین جین
Grey cotton    پنبه خام - پنبه نارس
Fuzzy mote    پنبه دانه کرک دار
Baumwolle    پنبه در زبان آلمانی
Kapok    پنبه درختی - الیافی شبیه پنبه که از نوعی درخت بدست می آید
Bower    پنبه زن - حلاج
Autoploker    پنبه زنی خودکار
Siamese cotton    پنبه سفید با الیاف کوتاه از هند
Sea island    پنبه سی ایسلند ( نوعی پنبه آمریکایی)
Combed cotton    پنبه شانه شده
Carded cotton    پنبه شانه نشده - پنبه کارد شده
Abassi    پنبه عباسی ( نوعی پنبه مصری در مصر سفلی که کاملا سفید با یک ویک چهارم اینچ طول و کیفیت مرغوب است)
Carbolated cotton    پنبه فنیک
Dead cotton    پنبه مرده - پنبه نارس
Egyptian cotton    پنبه مصری
Egyption cotton    پنبه مصری
Immature cotton    پنبه نا رس - پنبه مرده
Abestos    پنبه نسوز
Asbestoid    پنبه نسوز
Mountain flesh    پنبه نسوز - آسبست
Pima    پنبه نوع بلند
Purified cotton    پنبه هیدروفیل
Full bleached finish    پنبه کاملا سفید شده - پارچه پنبه ای سفید شده که تمام نا خالصی های رنگی آن با عملیات سفیدگری از بین رفته است
Amiant    پنبه کوهی
Amianthus    پنبه کوهی
Mountain flax    پنبه کوهی - سنگ پنبه
E    پنجمین حرف لاتین
Dart    پنس سینه - فاصله خط کمر تا مفصل ران - پنس دادن ( جهت صاف کردن چروک لباس )
Broad    پهن - عریض - گشاد
Poplin    پوپلین - پارچه پشمی زنانه - کنتواری - پارچه پشمی یا پنبه ای پیراهنی مردانه
Popline    پوپلین ( پارچه پر تراکم با بافت ساده )
Filling    پود - پر کردن - پر کننده - پود به زبان آمریکائی - موادی که به نخ اضافه می شود تا وزن آن زیادتر شود مثل آهار نشاسته که به چلوار اضافه می شود
Cross thread    پود - نخ پود
Fillet clothing    پود - نخ پود - پر کردن
Pilletting    پود - نخ پود - پرکردن
Shoot    پود - نخ پود - پود قالی
Slubby filling    پود اسلاب دار در پارچه
Mis pick    پود اشتباه - پود گذاری اشتباه
Mixed filling    پود اشتباه یا مخلوط در پارچه
Light pick    پود باریک در پارچه
Fine pick    پود باریک در پارچه ( کمتر از قطر نرمال )
Lashing in    پود برگشته از جعبه های تعویض
Broken pick    پود پارگی در پارچه - پود شکسته
Hair in filing    پود پرزدار
Shaded filling    پود تاریک روشن در پارچه - پود سایه روشن در پارچه - پود سایه انداز در پارچه
looped or loose filling    پود حلقه شده در پارچه - پود شل شده در پارچه
P.P.I    پود در اینچ پارچه
Loose pick    پود شل بافته
Lack pick    پود شل در پارچه
Pick counter    پود شمار
Partial pick    پود شکسته در پارچه
Heavy filing bar    پود ضخیم در پارچه
Heavy pick    پود ضخیم در پارچه
Soiled filling    پود کثیف در پارچه
Filling insertion    پود گذاری
Insertion of weft    پود گذاری
Picking    پود گذاری - چیدن غوزه پنبه از گیاه - حلاجی کردن - زدودن مواد گیاهی از پارچه پشمی و فاستونی
Cone underpick    پود گذاری تحتانی (به وسیله بادامک و غلتک مخروطی تماس )
Link pick    پود گذاری زیر مفصلی
Over pick    پود گذاری فوقانی
Cone over pick    پود گذاری مخروطی فوقانی
Change in filling    پود مخلوط در پارچه - پود اشتباه در پارچه
Sloughed filling    پود معیوب در پارچه - پود روده  شده در پارچه
Sluffed filling    پود معیوب در پارچه - پود روده شده در پارچه
Thin bar    پود نازک درپارچه- کم پودی در پارچه
Pattern filling    پود نقش
Tight pick    پود کشیده شده در پارچه - پود سفت در پارچه
Talcum powder    پودر سریشم
Bleaching powder    پودر سفیدگری  - پودر رنگبری - کلرور دوشو
Chloride of lime    پودر سفیدگری - هیپو کلریت کلسیم
Soap powder    پودر صابون - پودر مخلوط صابون و 15 تا 25 درصد مواد شوینده قلیائی
Tide    پودر لباس شویی
Talk    پودر نرم سیلیکات منیزیم ( جهت وزن دادن به پارچه پنبه ای )
Indigo powder    پودر نیل
Powdering    پودر کردن
weft griper    پودگذار کوچک
weft insertion    پودگذاری
Fly shuttle    پودگذاری - ماکو ( ماکویی که به وسیله مضراب حرکت کند نه دست )
Parallel pick    پودگذاری تحتانی کفشکی
Pick and pick    پودگذاری تک نخهای الوان در پارچه - یک پود در میان
Plain pincking    پودگذاری یک ماکوئی
Catch end    پودگیر - کردلین
Catch cord    پودگیر - کردلین - نخ هایی که در ماشین بافندگی ماکویی در کناره پارچه تافته بافی می شوند
Pick finding    پودیابی - واچیدن پود
Shell    پوست - پوست انداختن - پوست کندن - پوسته - قشر- پوکه - جسم تو خالی - سبوس - صدف - حفاظ - جلد - رو کش - مدار الکترون به دور هسته اتم
Dermis    پوست - غلاف - جلد
Lambskin    پوست بره - پارچه پوست بره نما
Raw hide    پوست خام
Beaver    پوست سگ آبی - خز
Epithelial scale    پوسته در بر گیرنده لیف پشم
Scalping    پوسته شدن
Cuticular scale    پوسته کوتیکولی لیف پشم - پوسته لیف پشم
Masking of scales    پوشاندن فلس های پشم برای ضد نمدی کردن
Clothing    پوشاک - لباس
Foundation garment    پوشاک زیر - لباس زیر
Clasic    پوشاک ساده و خارج از مد برای مصارف عمومی
Apparel    پوشاک صنعتی
Custume    پوشاک مد در یک زمان - پوشاک رسمی درزمان یا طبقه معین
washable lustrous finishes    پوشاک های بشور و بپوش
Habilatory    پوشاکی
Coverage    پوشش
Revetment    پوشش
Coating    پوشش - پوشش با لاک - پوشش دهنده - پوشش دادن پارچه یا منسوج
Electrostatic coating    پوشش به کمک الکتریسیته ساکن
Polymer lining    پوشش پلیمری
Filling wise cover    پوشش پود
wrapwise cover    پوشش تار
Spray coating    پوشش دادن به روش اسپری
Roller coating    پوشش دادن غلتکی منسوج با مواد - پوشش دادن منسوج بات مواد توسط غلتک
Shielded    پوشش دار
under carpet    پوشش زیرقالی وموکت
Surface coating    پوشش سطحی
Fillet    پوشش سوزنی نواری سیلندر های خاردار ماشین کارد
Roller covering    پوشش غلتک
Spread coating    پوشش کامل
Comfortin wear    پوشش مطلوب
Colorizing    پوشش نفوذی
Currency    پول
Scale    پولک - فلس - پوست - پوسته - رسوب - ماده ته نشین شده - مقیاس - خط مقیاس - هر چیز مدرج - وزن داشتن - کفه ترازو - درجه - میزان
Scaly    پولک دار - فلس مانند - زبر و خشن - ناهموار
Scales    پولکی - فلس مانند - ترازو
Pulley    پولی - فلکه - قرقره
Step pulley    پولی پله ای - چرخ فلکه پله ای
Three stage pulley    پولی سه پله ای - فلکه سه پله ای
Three stop pulley    پولی سه پله ای - فلکه سه پله ای
Three way pulley    پولی سه شیاری - فلکه سه شیاری
Tension pulley    پولی کشش - فلکه کشش - فلکه کشیدگی
Bio pilishing    پولیش کردن پارچه ( نوعی تکمیل که در این روش توسط آنزیم سلولز پرزهای سطحی پارچه پنبه ای از بین رفته و سطح آن صاف و زیر دست نرم می شود )
Flake    پولکی - پولک مانند - پرک - فلسی
P.S.I    پوند بر اینچ مربع
PH    پی . اچ - غلظت یون هیدروژن
Pipette    پیپت - لوله شیشه ای جهت برداشتن مایعات در آزمایشگاه
Screw    پیچ خوردگی - پیچ - پیچاندن - پیچیدن
Kinky    پیچ خورده - تاب خورده - گره خورده - مجعد - فردار
Spiral to    پیچ دادن - مارپیچی کردن
U bolt    پیچ رکابی(درماشین بافندگی)
Semi circular screw    پیچ سر نیم کروی - پیچ سر عدسی
Perfect check    پیچازی کامل - چهارخانه ( طرح بافت )
Torsion    پیچش - تاب
P wind    پیچش P
Taking up    پیچش پارچه در ماشین بافندگی - عمل پیش کشیدن و پیچیدن تدریجی پارچه توسط ماشین بافندگی
After wind    پیچش پشت ( در پشت لایه قبلی قرار گرفتن هر لایه نخ روی بوبین )
Filling wind    پیچش پودی
wrap wind    پیچش تاری - ماسوره پیچی چله ای - نوعی ماسوره پیچی در رینگ جهت مصرف در چله پیچی
Roving build    پیچش تاری
Cross winding    پیچش تقاطعی نخ ( در چله پیچی با حرکت نوسانی قرقره چله )
Cross wind    پیچش تقاطعی نخ ( روی بوبین نخ )
Belt gain    پیچش جلوتر یا عقب تر لایه نخ در بوبین
Combination build    پیچش مرکب
Parallel wind    پیچش موازی ( نخ روی بوبین )
Pattern wind    پیچش نقش ساختی - پیچشی که ایجاد طرح می نماید
Involve    پیچیدگی
Running on    پیچیدن
Curl    پیچیدن - تاب برداشتن - لوله شدن - حلقه شدن - فریا تجعد فنری
High roll take up    پیچیدن اصطکاکی پارچه
Indirect take - up system    پیچیدن پارچه به صورت غیر مستقیم
Low roll take up    پیچیدن غیر اصطحکاکی پارچه
Reeling    پیچیدن نخ ابریشم از پیله روی ماسوره - نخ پیچی - نورد پیچی - کلاف پیچی - باز کردن ابریشم از پیله
Cone winding    پیچیدن نخ کلاف به روی بوبین مخروطی
Pattern winding    پیچیدن نواری
Comlicate    پیچیده - مرکب - درهم
Shirt    پیراهن - دامن زنانه - لبه دامن - لبه کت
Sack    پیراهن گشاد و کوتاه - گونی - جوال - کیسه
Shirting    پیراهنی - پارچه پیراهنی
Camiknicker    پیراهنی زنانه
Pajama    پیژامه - لباس خواب
Pyjama    پیژامه - لباس خواب مردانه
Piston    پیستون ( در بانکه فتیله ) - پیستون جعبه فتیله
Apron dress    پیش بند
Precuring    پیش پخت ( پخت رزین قبل از برش و دوخت )
Prepolymer    پیش پلیمر ( مراحل افزایش درجه پلیمریزاسیون )
Head wind    پیش پیچ - جلو پیچ
Economiser    پیش گرم کن - منطقه مقدماتی حرارتی
Preface    پیش گفتار
Precursor    پیش ماده
Recommend    پیشنهاد
Recommended    پیشنهاد شده - توصیه شده
Pigmentation    پیگمنت - رنگدانه - رنگیزه - رنگرزی با رنگدانه - رنگرزی پیگمنتی
Crude pigment    پیگمنت خام - رنگدانه حام - پیگمان خام
Barite white    پیگمنت سفید سولفات باریم
Blanc fixe    پیگمنت سفید سولفات باریم
Inorganic pigment    پیگمنت معدنی - رنگدانه معدنی
Pile    پیل - پرز - خار - کرک - حلقه کردن - روی هم انباشتن - توده کردن - کندن پشم پوست دباغی
Cocoon    پیله کرم ابریشم
Pod    پیله کرم ابریشم - قوزه پنبه - پوسته محافظ
Tucks    پیلی موازی زینتی لباس - پلیسه موازی
unilateral agreement    پیمان یکطرف-قراریکجانبه
Cotter pin    پین یا خار میله ای شکل ویژه ای که داخل سوراخهای دو سر میلک ها رفته و آنها را به وردها متصل می کند
Beef tallow    پیه گاو - چربی گاو
weft stitch    پیوستگی تار و با پود  پشت پارچه دولا
wrap stitch    پیوستگی تارو با پود در بافت پارچه دولا
Flush float    پیوستگی
Continuity    پیوستگی - تداوم
Intersection    پیوستگی - تقاطع - قطع - تقسیم
Floats    پیوستگی نخ در پارچه ( زیر و رو رفتن نخ در پارچه ) بافت نرفتن تار با پود معمولا یک دوم تا 2اینچ مربع - قفسه در پارچه - خرابی نقش در پارچه
Interloop    پیوستگی کشبافی
Bound    پیوند
Bond    پیوند - اتصال - باند
Linkage    پیوند - اتصال - باند - حلقوی
Binding    پیوند - نوار دوزی لبه پارچه
Hydrophilic bonding    پیوند آب دوست
Amide link    پیوند آمیدی
Ether link    پیوند اتری
Ether linkage    پیوند اتری
Ester link    پیوند استری
Covalent linkage    پیوند اشتراکی - پیوند کووالانت
Fibre cross linkage    پیوند بین زنجیره ای
Cross link    پیوند تقاطعی - باد تقاطعی
Cross linkage    پیوند تقاطعی - پیوند بین زنجیر پلیمری
Multicenter bond    پیوند چند مرکزی
Grafted    پیوند خورده - پیوند داده
Dative bond    پیوند داتیو - اتصال داتیو
Thermal bonding    پیوند دادن حرارتی - استحکام گرمائی - باند حرارتی - پیوند حرارتی
Conjugated bond    پیوند دو گانه
Double bond    پیوند دوگانه
Conjugated double bond    پیوند دوگانه مزدوج
Disulphide bonding    پیوند دی سولفیدی - پیوند گوگردی
Graft    پیوند زدن - بهم پیوستن - روش گرافت ( جهت افزودن آنتی استاتیک به پلیمر )
Piece up to    پیوند زدن - یکسره کردن
Bond sigma    پیوند سیگما
Chemical binding    پیوند شیمیایی
Chemical bond    پیوند شیمیایی
Metalic bond    پیوند فلزی
Polar bond    پیوند قطبی
Dithio    پیوند گوگردی
Disulphide linkage    پیوند گوگردی  - پیوند سولفیدی
Disulphide cross link    پیوند گوگردی -  پیوند گوگردی تقاطعی
Molecular bond    پیوند مولکولی
Salt linkage    پیوند نمکی
Hydrogen bond    پیوند هیدروژنی
Hydrogen bonding    پیوند هیدروژنی
Intermediate link    پیوند واسطه
Valancy bond    پیوند والانسی - باند  والانسی
Piecening    پیوند کردن
Piecing up    پیوند کردن
Piecing    پیوند کردن - گره زدن - پیوند نادرست نخ
Covalent bond    پیوند کوالانسی - پیوند اشتراکی
Covalent bonding    پیوند کووالانت - پیوند کووالانس - پیوند اشتراکی
Ionic bond    پیوند یونی
Hydrophobic bonding    پیوندغیر آب دوست - پیوند آب گریز
Bonded    پیوندی
Peak    پیک - نقطه پیک - نوک - حداکثر مقدار - اوج مقدار مصرف
Pectin    پکتین ( ناخالصی همراه پنبه که در پخت زدوده می شود )
Theory    تئوری - اصول - اطلاعات نظری
Brewster theory    تئوری بروستر ( تئوری که در آن رنگهای قرمز و زرد و آبی رنگهای اصلی به حساب می آیند )
Pigment theory    تئوری رنگدانه - تئوری پیگمنت
Dyeing theory    تئوری رنگرزی
Theory of washing    تئوری شستشو - نظریه شستشو
Special theory of relativity    تئوری نسبیت خاص
Light theory    تئوری نوری رنگ
Quantitative theories of absorption    تئوری های کمیتی جذب
Plait    تا - چین - تازدن - چین دار کردن - نمدمالی
Converter top    تا پس - فتیله ضخیم که از ماشین تبدیل گرفته می شود
Combed tops    تا پس شانه شده - بسته های فتیله شانه شده
Folded    تا خورده - تا شده - چین خورده
Fold    تا کردن - تا خورده - تا خوردگی - تا - لا
Tucking    تا کردن و دوختن پارچه بطور موازی برای تزیین جلو پیراهن و لباس
Confirmed    تائید شده
Twist    تاب - تاب دادن - تاب نخ - نخ تابیده شده
S twist    تاب S   ( در نخ )
wrap twist    تاب S - تاب چپ
Turns per meter    تاب بر متر نخ
Twist per meter    تاب بر متر نخ
Filling twist    تاب چپ - تاب s
Reverse twist    تاب چپ - تاب S
wrap way    تاب چپ در نخ تار
Crossband twist    تاب چپ یا S
Left hand twist    تاب چپ یاS
Real twist    تاب حقیقی
Kink to    تاب خوردن - پیچ خوردگی
Full crossing    تاب خوردن کامل
Twisting    تاب دادن - بهم تابی نخ - به هم تاباندن نخ ها
wrap to    تاب دادن - پیچاندن - تاب دار کردن - تاب برداشتن
Spindle twisting    تاب دادن به وسیله ماشین میول
Ring twisting    تاب دادن به وسیله ماشین رینگ
Two for one twisting    تاب دادن دو بر یک
False twisting    تاب دادن مجازی - تابندگی مجازی
Back twisting    تاب دادن نخ در جهت عکس تاب قبلی
Convolution    تاب دار بودن (لیف پنبه) پیچ خوذدگی
Turns per inch    تاب در اینچ
Twist per inch    تاب در اینچ
T.P.I    تاب در اینچ نخ
Centimeters    تاب در ده سانتیمتر نخ
T.P.M    تاب در متر نخ
Twist head    تاب دهنده
Crimper    تاب دهنده - فر و موج دهنده - موج دار کننده
Twister    تاب دهنده - ماشین تاب نخ - ماشین دولا تاب - ماشینی که چند نخ را بهم می تابد
Two for one    تاب دهنده دو بر یک
Two for one twister    تاب دهنده دو بر یک
Spindle twist    تاب دوک - تعداد دور دوک به ازاء یک اینچ محصول غلطکهای کشش جلویی ماشین
Open-band    تاب راست یا Z
Twist against twist    تاب روی تاب - تاب متقابل الیاف
Hard twist    تاب زیاد
Tight twist    تاب زیاد ( در نخ )
Twistmeter    تاب سنج
Slack twist    تاب کم
Soft twist    تاب کم
Breaking twist    تاب گسیختگی - تاب پارگی
Twist at break    تاب گسیختگی ( تعداد تابی که باعث گسیختگی نخ گردد )
Balanced twist    تاب متعادل در نخ
False twist    تاب مجازی - روش تاب مجازی در حجیم سازی نخ
Binding twist    تاب محافظ
Compound wind    تاب مرکب
Yarn twist    تاب نخ
Relative twist of yarn    تاب نسبی نخ- تاب متوسط نخ
Radioactivity    تابش - رادیو اکتیویته - تشعشع
Control panel    تابلو کنترل
Throwing    تابیدن نخ ابریشمی ( امروزه به تکسچرایزینگ هم اطلاق می شود )
Twisty    تابیده - تابدار - پیچیده - تاب خورده
Top making    تاپس - بسته فتیله سازی
Top    تاپس - دسته الیاف بریده شده مصنوعی - فتیله شانه شده پشم ( که از الیاف بلند تشکیل شده و جهت تهیه نخ  فاستونی به کار می رود )
Broken top    تاپس با الیاف کوتاه
Dyed slubbing    تاپس رنگ شده - فتیله رنگ شده - رنگرزی تاپس پشم و سپس شانه کردن آنها
The effect of variability    تاثیر تغییر پذیری - اثر ناشی از تغییر پذیری
Time effect    تاثیر زمانی - اثر لحظه ای
Time dependent effect    تاثیر گذشت زمان - اثر ناشی از گذشت زمان - اثر وابسته به زمان
Mechanical effect    تاثیر مکانیکی
Influence of the substrate    تاثیر نوع جنس
Notches head    تاج چند پره ای سر دوک رینگ پشم
Annular sector    تاج دایره -  سطحی که بین دو کمان هم مرکز و دو شعاع قرار دارد
Biconical head    تاج دندانه ای سر دوک رینگ
Screwdriver head    تاج سر پیچ گوشتی سر دوک رینگ پشم - سر پیچ گوشتی قابل تعویض
Pross head    تاج سیمی سر دوک رینگ پشم
Trader    تاجر - بازرگان
Businessman    تاجر - معامله گر
Z twist    تاچ چپ - چپ تاب ( جهت تاب نخ دولا که از بالا به سمت راست شروع و در پائین بسمت

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل